Serdecznie zapraszamy dzieci do rozpoczęcia nauki jazdy na łyżwach!

Nasza Łyżwiarska Zerówka rozpoczyna nowy sezon 07.09.2018. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, na lodowisku Cracovii przy ul. Siedleckiego 7,
– poniedziałek o godzinie 18:30
– piątek o godzinie 15:45

UWAGA:
Mając na uwadze Państwa komfort w korzystaniu z zajęć wdrożyliśmy system rozliczania zajęć w formie karnetów:
1) Karnet 10 zajęć: cena 300zł. Okres realizacji 2 miesiące
2) Karnet 5 zajęć: cena 160zł. Okres realizacji 6 tygodni
Istnieje również możliwość dokupienia jednorazowych zajęć w cenie 40zł.

– Karnety można nabyć bezpośrednio przed zajęciami u organizatora.
– Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest okazanie ważnego karnetu.

Dziecko uczęszczające na zajęcia szkółki łyżwiarskiej ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie potwierdzające o tym fakcie.

Zajęcia na lodzie trwają 45 minut. Każdy trening poprzedzony jest 15 minutową rozgrzewką. Dzieci wykazujące odpowiedni poziom umiejętności i/lub czyniące znaczące postępy w nauce jazdy na łyżwach mogą zostać przyjęte do Klubu Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK (decyduje Zarząd Klubu po uprzedniej rekomendacji trenera).

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie swoich pociech na kurs Zerówki Łyżwiarskiej. Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres klubu: lajkonik@lajkonik.net/lajkonik-wordpress lub bezpośrednio przed zajęciami.

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres email oraz telefon komórkowy rodzica.