1% na Nasz Klub!

Zachęcamy do oddania 1% podatku na działalność sportową Klubu Łyżwiarstwa Figurowego LAJKONIK.

Numer KRS – 0000197334

Cel szczegółowy – KŁF LAJKONIK, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10B/4

WAŻNE ABY OKREŚLIĆ CEL SZCZEGÓŁOWY!

Przeznaczona jest na to w PIT specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” gdzie określamy cel szczegółowy podając nazwę i adres naszego klubu.