FAQ

1. Czy klub prowadzi szkółki łyżwiarskie?

Tak, prowadzimy szkółki dla dzieci początkujących jak i już zaawansowanych w technice jazdy na łyżwach. Więcej informacji w zakładce „Szkółka”.

2. Czy można wypożyczyć łyżwy w klubie?

Nie. W łyżwy figurowe zaopatrujemy się samodzielnie. Służymy oczywiście pomocą i radą w doborze sprzętu. W razie pytań prosimy o skorzystanie z zakładki „Kontakt”.

3. Jaki jest maksymalny wiek dzieci, które mogą przystąpić do zajęć?

Do szkółki przystąpić może każde dziecko od 4 do 14 roku życia. Oczywiście nie z każdego zrobimy zawodnika. Im wcześniej dziecko zacznie trenować tym większe ma szanse na lepsze wyniki. Gwarantujemy każdemu dziecku dobrą zabawę i polepszenie techniki jazdy na łyżwach.

4. Jestem nastolatkiem/latką, czy mogę być członkiem klubu?

W chwili obecnej przyjmujemy do szkolenia wyczynowego dzieci w wieku 4-8 lat. W sezonie 2019/2020 przewidujemy powołanie kolejnych grup zawodników najmłodszych, którzy w przyszłości będą reprezentowali nasz klub na ogólnopolskich zawodach i mistrzostwach. Niezależnie od grup wyczynowych mamy jednak także zajęcia dla dzieci starszych w ramach grupy amatorów. Zapraszamy więc do kontaktu.

5. Jak często i gdzie odbywają się zajęcia klubowe?

Ilość zajęć w klubie uzależniona jest od grup wiekowych i sprawnościowych. Trenujemy od 4-8 h w tygodniu na lodowisku Cracovii przy ul. Siedleckiego 7. Oprócz tego mamy 2-6 h w tygodniu zajęć na sali (trening office, balet, akrobatyka). W sezonie letnim trenujemy na rolkach figurowych w Parku Jordana oraz na terenie lodowiska Cracovii.

6. Czemu służy trening off-ice? Czy jest on konieczny? Nie wystarczy zwykła rozgrzewka?

Trening off-ice u dzieci ukierunkowany jest przede wszystkim na kształtowanie większości cech motorycznych. Dotyczy to szczególnie skoczności, szybkości, a także wytrzymałości i zwinności. Podczas treningu kładzie się duży nacisk na gibkość i rozciąganie, które ważne jest w łyżwiarstwie.

Trening ogólnorozwojowy w początkowym okresie szkolenia

Dzielimy go na :

– etap treningu podstawowego,

– etap treningu ukierunkowanego,

– etap treningu specjalistycznego.

Każdy etap perspektywicznie traktowanego przygotowania sportowego ma do spełnienia określone zadania. Trening podstawowy, rozpoczynający się około 4-7 roku życia, powinien przyczynić się do wszechstronnego kształtowania sprawności . Trening ukierunkowany polega na podporządkowaniu ogólnego przygotowania potrzebom jakie są wymagane do nauki podstawowych elementów na lodzie tworząc w ten sposób fundament pod przyszłą specjalizację. Trening specjalistyczny obejmuje naukę, kształtowanie i doskonalenie poszczególnych skoków, pozycji do piruetów, które zawodnik wykonuje później na lodzie. Mimo różnych zadań, form i treści na poszczególnych etapach, wszystkie one mają jeden cel – długotrwały proces systematycznego przygotowania zawodnika do najwyższego poziomu wyczynu sportowego. Trzeba pamiętać, że najlepszą gwarancją pełnego rozwinięcia maksymalnych możliwości zawodnika nie jest pośpiech, lecz powolne dojrzewanie talentu.

Specyfika i charakter oddziaływań wychowawczo – szkoleniowych w początkowym okresie przygotowania sportowego

Na etapie treningu podstawowego dążymy przede wszystkim do wzmocnienia aparatu ruchu, głównie układu kostno – stawowego i podwyższenia sprawności układu krążeniowo – oddechowego. Bardzo ważne jest nabycie przez dzieci wielu rozmaitych nawyków ruchowych, które w późniejszym okresie pozwolą na naukę i doskonalenie techniki wybranych skoków. W trakcie treningu podstawowego postęp powinien być wyłącznie efektem ogólnego rozwoju, a nie wynikiem stosowania specjalistycznego treningu. Chodzi bowiem o równomierny rozwój wszystkich cech motorycznych, o ukształtowanie odpowiedniej kultury ruchowej, harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny. . Zawodnik który rozpoczyna trening w konkretnej konkurencji bez wszechstronnego przygotowania ogólnorozwojowego z reguły nie osiąga sukcesu w dalszych etapach szkolenia.

Trening specjalistyczny można podzielić na 4 etapy:

Etap inicjacji. W wieku 4 do 7 lat należy pracować głównie nad aspektami koordynacji takimi jak obroty , skoki pojedyncze;

Etap promowania i inicjacji. W wieku od 8 do 10 lat wypracowuje się zdolność korygowania i poprawiania błędów jeśli chodzi o ruchy wyuczone w poprzedniej fazie, nauka skoków podwójnych;

Etap treningu intensywnego: Wiek od 10 do 12 lat jest to okres, w którym pracuje się i udoskonala technikę wyuczoną do tego momentu; skoki podwójne, sekwencje skoków, bardziej zaawansowane piruety.

Etap doskonalenia techniki rozpoczyna się od 12 roku życia. Na tym etapie należy osiągnąć maksymalną skuteczność i wydajność w oparciu o umiejętności wyuczone do tego okresu. Prezentowane na zawodach przez wybitnych łyżwiarzy skoki lub inne elementy sprawiają wrażenie wykonywanych łatwo, płynnie i bez wysiłku. Wbrew pozorom kryje się jednak za tym długa, często wymagająca wieloletniego wysiłku praca zawodników i trenerów. Aby zawodnik znalazł się na wysokim poziomie sportowym niezbędny jest wszechstronny rozwój, wybitny poziom cech motorycznych, a także doskonałe przygotowanie techniczne i psychiczne. Znaczące miejsce w przygotowaniu sprawnościowym zajmują koordynacja ruchowa i gibkość. Poziom koordynacji i gibkości wpływa na opanowanie i trwałość techniki. Dobra gibkość pozwala wykonać zadanie ruchowe w sposób szybki, ekonomiczny i poprawny technicznie, znaczenie koordynacji natomiast wzrasta w miarę złożoności technicznej skoków.