Klub

Statut stowarzyszenia
Regulamin zawodnika

MISJA

Naszą misją jest wspieranie każdego z członków naszego klubu, aby osiągnął on wyznaczone sobie cele w wyczynowym, indywidualnym oraz drużynowym łyżwiarstwie figurowym. Stawiamy na indywidualny rozwój każdej solistki i każdego solisty. Pragniemy dodatkowo popularyzować rekreacyjne łyżwiarstwo figurowe.

CELE

Chcemy uczynić z łyżwiarstwa figurowego dyscyplinę sportu przyjazna, bezpieczna oraz dostępną finansowo dla społeczności Krakowa i podkrakowskich miejscowości.

Aktywnie popieramy politykę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego dotyczącą popularyzacji tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży. Chcemy być ogniwem łączącym miedzy PZŁF a członkami naszego klubu.

Każdemu członkowi naszego klubu umożliwione jest uczestnictwo w sporcie indywidualnym przy jednoczesnym promowaniu poczucia bycia członkiem zespołu.

Promujemy pracę zespołową łyżwiarzy poprzez organizacje wydarzeń socjalnych (np. szkółki dla dzieci) oraz budowanie ducha drużyny poprzez uczestnictwo w zawodach klubowych w Polsce, jak i starty w zawodach klubowych European Criterium zagranicą.

Umożliwiamy zwiększenie zaangażowania każdego łyżwiarza w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie do testów i wymogów stawianych przez PZŁF oraz udział we współzawodnictwie międzyklubowym.

Prezentujemy talenty i osiągnięcia naszych łyżwiarzy organizując Zimowy Pokaz Bożonarodzeniowy oraz Letni Recital Łyżwiarski na koniec sezonu. Prezentujemy nasz klub w rozrywkowych wydarzeniach organizowanych dla społeczności naszego miasta np. Dzień Każdego Łyżwiarza, Miejskie Dni Promocji Zdrowia.

TRENINGI

Treningi prowadzone są metodą: Off Ice / On Ice

Taka metoda treningu pozwala optymalnie wykorzystać posiadane przez klub środki finansowe, przyspiesza proces doskonalenia zawodników i odpowiednio przygotowuje ich do sezonu i startu w zawodach. Zajęcia ON ICE i OFF ICE prowadzone są równolegle przez cały rok. Zajęcia na sucho poprawiają koordynację ruchową, gibkośc, skoczność i wytrzymałość. Zajęcia na lodzie maja na celu doskonalenie elementów łyżwiarskich jak i przestrzenne opanowanie układów choreograficznych programów – krótkiego i dowolnego.Obydwa treningi stanowią integralną część zajęć w klubie. Zajęcia taneczne służą kształtowaniu umiejętności gracji i koordynacji ruchów.

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Maciej Grabka

Członek Zarządu: Agnieszka Błaszczak

KONTAKT: tel: +48 793 77 99 03, lajkonik@lajkonik.net

KOMISJA REWIZYJNA

– Dariusz Kuźbida
– Dorota Ciastoń
– Monika Nowak

BIURO ZARZĄDU

Agnieszka Błaszczak – Dyrektor Biura Organizacyjnego

KONTAKT: lajkonik@lajkonik.net